GILLA |
Sitemap

Upphovsrätt och varumärke


Villkor för utnyttjande

Användaren förbinder sig att följa "Licensvillkor - Användarvillkor". FlipMaker SE förbehåller sig rätten att ändra "Licensvillkor - Användarvillkor".


Copyrights & Restrictions

FlipMaker SE är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Scandinavian Internet Hosting AB, eller dess licensgivare, leverantörer eller samarbetspartners, alternativt har Scandinavian Internet Hosting AB upphovsrättsinnehavarens tillstånd att nyttja materialet. Detta innebär att innehållet, text, foton, grafik och annat material, inte får lagras, kopieras, mångfaldigas eller på annat sätt utnyttjas utan Scandinavian Internet Hosting ABs föregående och skriftliga tillåtelse, såvida inte annat anges.

Du har rätt att hämta information från FlipMaker SE för kommersielt bruk endast under förutsättning att upphovsrätten samt samt övriga villkor efterföljs.

Användning av FlipMaker SEs material på andra webbsidor, bloggar eller internetportaler är inte tillåtet utan skriftligt avtal med Scandinavian Internet Hosting AB.

Har du frågor, kommentarer eller önskar ytterligare information är du välkommen till att kontakta oss på
e-mail: flipmaker@flipmaker.se eller telefon: +46 (0) 155 215 140.