GILLA |
Sitemap

Om Flipmaker

Flipmaker SE representeras i Sverige av Scandinavian Internet Hosting AB som även ansvarar för delar av utveckling och hosting av Flipmaker på den Svenska marknaden.

FlipMaker gör det möjligt för företag, organisationer, offentliga verksamheter, institutioner och privatpersoner att på ett mycket enkelt och användarvänligt sätt göra sin information tillgängligt på Internet på ett attraktivt och läsvänligt sätt. Vår målsättning är att den enskilda användaren ska uppleva FlipMaker som både enkel att använda och att administrera.

FlipMaker är en lösning för det digitala samhället och är ett komplement till traditionella webbsidor och trycksaker. FlipMakers online-programvara kan både reducera kostnader och spara tid för användarna.

FlipMakers medarbetare har många års erfarenhet inom utveckling, marknadsföring och försäljning av webb- och IT-lösningar till både verksamheter och privatpersoner. Vår ambition är att skapa hög kundnytta och användarvänlighet genom integrerade lösningar för interaktivitet av olika slag.


Kompetens och säkerhet

FlipMakers utvecklare har hög teknisk kompetens med meriterade programmerare både på server och klientsidan. Deras arbete för att skapa användarvänlighet, interaktivitet och hög kundupplevd kvalitet gör att vi idag hör till en av de marknadsledande producenterna av interaktiva publikationer på marknaden.

Vi utvecklar och introducerar löpande nya Internetverktyg, som gör webbplatser mer spännande och interaktiva - utan att användaren behöver djupare teknisk insikt!

För att uppnå optimal prestanda, uptime och trygghet för våra kunder övervakas våra mycket kraftfulla servrar 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan. Vi har ett parallellt backupnät, skydd mot strömavbrott genom ett eget strömkraftverk samt hög säkerhet mot både brand och inbrott. Vi har även daglig backup enligt ett rullande schema så du behöver inte oroa dig för några problem med tillgänglighet och säkerhet. Du kan vara säker på, at din lösning alltid er tillgänglig för besökare på till webbplats.

Har du frågor, kommentarer eller önskar ytterligare information är du välkommen till att kontakta oss på
e-mail: flipmaker@flipmaker.se eller telefon: +46 (0) 155 215 140.