GILLA |
Sitemap

Allmän information om datamiljö och säkerhet

Tillgänglighet

Samarbete med bla SongNetworks garanterar en säker tillgång till Internet. Tjänsten ligger på en trippelredundant uppkopplingmot Internet och garanterar en upptid på 99.9%. Nätleverantörer är Song Networks, IP Only och Net At Once.

Övervakning

Datacentralen i Karlskrona övervakas dygnet runt, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Ingenting lämnas åt slumpen. Automatiska övervakningssystem ser till att omedelbart informera oss om problem skulle ske i utrustningen. Eventuella fel åtgärdas omedelbart av teknisk personal som alltid finns i beredskap.
All trafik övervakas av en avancerad Deep Packet Inspection-lösning, vilken medger full insyn på all trafik som skickas in och ut från nätverket. Ev. säkerhetshot (tex DOS, SQL injection etc) kan snabbt upptäckas och blockeras innan de når infrastrukturen och brandväggarna. Det som de andra kan ha problem att upptäcka och blockera hittas oftast inom några få några minuter.

Kontrollcenter

Personal övervakar hela tiden servrarna. Övervakning sker både automatiskt och manuellt. Skulle ett problem uppstå meddelas vakthavande tekniker omedelbart via e-post, telefon eller SMS. Resurser sätts omedelbart in för att lösa problemet.

UPS

All utrustning i datacentralen är kopplad till UPS, vilket innebär att servrar och nätverksutrustning får en jämn ström utan strömspikar som skadar datautrustning samt ger en tillförlitlig strömförsörjning vid strömavbrott.

Dieselaggregat

För att inte påverkas av strömavbrott och kunna leverera stabil kraft till all hårdvara krävs det UPS och dieselaggregat. Vid eventuella strömproblem startas automatiskt dieselaggregat och levererar ström. UPS-utrustning tar hand om strömspikar och sköter den initiala strömförsörjningen vid strömproblem.

Kyla

Datacentrat kyls av flera kylaggregat. Aggregaten sörjer för en konstant temperatur på 21 grader C, en optimal arbetstemperatur för servrar. Anläggningen är redundant, om det blir fel på någon del av kylsystemet så påverkar detta inte kylningen i rummet.

Utrustning

Bara erkända leverantörer av server- och nätverksutrustning som t.ex IBM, HP, Lucent och Cisco används för att en trygg och säker servermiljö. De vanligaste reservdelarna finns i lager för att snabbt kunna byta delar som inte fungerar som önskat.

Fysisk övervakning

Datacentralen ligger i ett bankvalv, vilket innebär ett skalskydd och fysisk säkerhet som ger en perfekt hostingmiljö. Datacentralen är säkrad med ståldörrar. Datacentralen är endast tillgängligt för behörig personal och alla passager loggas i ett passersystem. Larm går direkt till både larmföretag och till ansvarig jourpersonal.

Miljövänliga lösningar

Sedan början av 2008 är merparten av den el som köps in genererad av vindkraftverk. Sedan mitten av 2008 är även en stor del av kylan producerad av en så kallad frikyl-anlägning. Detta innebär att man på ett energieffektivt sätt utnyttjar utetemperaturen för att kyla ner serverhallarna.

Har du frågor, kommentarer eller önskar ytterligare information är du välkommen till att kontakta oss på
e-mail: flipmaker@flipmaker.se eller telefon: +46 (0) 155 215 140.