GILLA |
Sitemap

Exempel på online-kataloger


Här ser du 4 mycket olika användningsmöjligheter för dina online-kataloger. Exemplen är tänkta
som en inspiration till de många olika användningsmöjligheterna för FlipMaker.

Medlemsutskick / Magasin

Medlemsutskick, presentation av din verksamhet, nya trender eller mode.

Kataloger med en snygg design ger din verksamhet en professionell profil och läsaren får en snygg och interaktiv upplevelse

Produktkataloger

Läs, sök och hitta verksamhetens produkter.
Dina kunder kan bl.a. söka på bestämda produktnamn eller nummer. Katalogen kan t.ex. kopplas till en beställningsfunktion av produkter direkt från katalogen

Tidningar / Reklamblad / Kampanjer

Kataloger med artiklar, nyheter och kampanjer.

Med en Pro Extra licens är det möjligt för obegränsade uppdateringar och att byta ut katalogens innehåll

Bokslut / Årsredovisnningar

Den text-tunga katalogen med mycket information.

Läsaren kan snabbt och enkelt söka och hitta upplysningar, siffror och resultat. Katalogen kan t.ex.kopplas till en loginmodul som begränsar åtkomst till hela eller delar av katalogen
Har du frågor, kommentarer eller önskar ytterligare information är du välkommen till att kontakta oss på
e-mail: flipmaker@flipmaker.se eller telefon: +46 (0) 155 215 140.